Referenser

Vi reparerar mellan 50 och 100 fartyg per år på varvet och tillhandahåller all nödvändig service till våra kunder beträffande reparationer, underhåll, ombyggnationer och moderniseringar av fartyg.

Vi servar alla typer av fartyg såsom lastfartyg, tankfartyg, roro-fartyg, bogserbåtar, pråmar, skärgårdsbåtar, arbetsbåtar och passagerarfartyg. För statens räkning reparerar vi kustbevakningsfartyg, vägfärjor, örlogsfartyg och isbrytare.

Några av våra projekt

Kajsa-Stina
Varvsöversyn 2019

Ombyggnation av Djurgårdsfärjor 2018-2019

KBV 002 Triton
5 års-översyn 2019

BAUS
Dockning 2017

Bitflower
Dockning 2018

Lotus
Klassningsdockning 2019