[rev_slider stockholm]
Foto: Ola Ericson/Stockholmsfoto

Välkommen till Stockholm

Stockholm som boplats och senare som stad hänger intimt samman med isoleringen av Mälaren från Östersjön. Ett omfattande sjö- och flodsystem kantat av rik kulturbyggd möter världshaven och dess möjligheter via en smal men strategisk landtunga.

De äldsta dokument man funnit med en säker datering där namnet Stockholm förekommer är två: det ena från juli 1252 utfärdat av kung Valdemar och Birger Jarl och det andra ett skyddsbrev från 19 augusti 1252 utfärdat av Birger Jarl. Det äldsta angivna årtalet för stadens grundande i medeltida källor är 1187 och det återfinns i Visbykrönikan. Enligt denna notering grundades Stockholm till följd av den estniska härjningen och bränningen av Sigtuna 1187 som ersättning för den nedbrunna handelsplatsen. Stockholm fick stadsprivilegier den 1 maj 1436. Privilegiebrevet anses markera början på Stockholms rikspolitiska storhetstid och brukar användas som referens för starten av Stockholms roll som huvudstad i riket.

Man lät uppföra en borg runt holmen för att skydda Stockholm, och andra betydande städer längre in i Mälaren som Sigtuna, mot angrepp från fientliga krigsflottor. Staden blev ett svårforcerat hinder sjövägen för fiender in till Mälaren och Sveriges centrala delar. Genom landhöjningen blev det fram mot 1500-talet omöjligt att ta sig förbi Stockholms centrala delar sjövägen vilket ytterligare stärkte möjligheten att försvara Stockholm och Mälarregionen.

Stockholm var tidigt en viktig handelsstad för järnhandeln från gruvorna i Bergslagen där de tunga transporterna gick med båt via Mälaren ut till kusten. Stockholm som ett handelscentrum för alla slags varor utvecklades starkt genom de många inflyttade köpmännen från Tyskland som hade sina egna handelscentra vid Östersjökusten i norra Tyskland. Även andra grannar och handelsfolk som ex vis ryssarna med deras Ryssgården, vid dagens T-station Slussen, hade handelskollektiv i staden.

Staden expanderade starkt efter Gustav Vasas trontillträde och omkring år 1600 uppgick antalet invånare till cirka 10 000. Det var under 1600-talet som Sverige utvecklades till en europeisk stormakt, vilket även kom att märkas i Stockholms utveckling. Mellan åren 1610 och 1680 sexfaldigades befolkningen.

Idag har Mälarregionen en befolkning på ca 3 miljoner men en befolkningsökning som är tre gånger snabbare än övriga landet, år 2050 tror prognosmakarna att befolkningen uppgår till 5,5 miljoner. Mälarregionen har idag ca 35% av Sveriges befolkning men ca 45% av BNP. Infrastruktur med tillhörande sjöfartsfrågor bedöms som mycket viktiga för regionens försörjning. Järnvägen är full och hamnkapaciteten från Gävle till Oxelösund byggs idag ut för att klara regionens framtida försörjning. Ca 85% av Sveriges import och export transporteras med fartyg. Även delar av den lokala trafiken planeras att återgå till sjöburna transporter för att på ett naturligt sätt knyta samman den växande staden över vattnet.

Beckholmen som varvsö utgör en viktig del av denna försörjningskedja och den pågående detaljplanen för ön rymmer behövda utvecklingsmöjligheter för det framtida reparationsvarvet. Förutom försörjningskvalitéerna ovan rymmer Beckholmen unika kulturhistoriska värden som ett levande kulturminne och har därför klassats som riksintresse. En stor del av Stockholms segel- och ångbåtsflotta underhålls och har sitt vinter viste på Beckholmen. Få är platserna där sjöfartens mångfald och rikedom kan beskådas på nära håll. Beckholmen är en av dessa få platser. Tankfartyg, segelskutor, bogserare, pråmar, örlogsfartyg, ångbåtar, roro-färjor, forskningsfartyg, isbrytare, sightseeingbåtar och torrlastare; alla har de en sak gemensam och det är att de dockas på Beckholmen.

Sjöfarten behöver Beckholmens kapacitet som varvsö. Att den fortsätter utvecklas till ett fungerande varvsresurs bedöms som av största vikt för sjöfarten. Men också att ön utvecklas till en unik sevärdhet och till en ambassadör för sjöfarten från igår till idag.

Stockholms och Beckholmens utveckling har, och kommer att försätta ha, en utveckling tillsammans till invånarnas nöje och nytta.

Handel, sjöfart och Stockholms geografi har skapat en av Östersjöns vackraste städer – välkomna!

cosmosStockholm