Varvet

För Er  i östersjötrafik utgör varvets centrala läge i Östersjön och närhet till Arlanda flygplats en lättillgänglig, effektiv och leveranssäker varvsresurs.

 

För Er verksamma inom den lokala sjötrafiken i Stockholm och Mälaren utgör varvets läge mitt i Stockholm närhet och god tillgänglighet till en komplett varvsresurs med kajer, dockor och verkstäder.

 

Stockholms Reparationsvarv AB ligger på varvsön Beckholmen i Stockholm. Ön är ett av Sveriges äldsta idag verksamma industriområden med rötter från 1600 talet och har varit reparationsvarv sedan 1850 talet. Beckholmen ligger i den kungliga Nationalstadsparken.

Vi reparerar mellan 50 och 100 fartyg per år på varvet och tillhandahåller all nödvändig service till våra kunder beträffande reparationer, underhåll och ombyggnationer av fartyg. Vi skickar också arbetslag till andra hamnar när så behövs. Vi är fullt utrustade med torrdockor, kranar, kajer, förråd och verkstäder. Våra torrdockor mäter 180 m x 25 m och 100 m x 16,5 m. Våra kajer mäter 75 m med djup 5 m och 150 m med ett djup på 6-12 m.

Vi servar alla typer av fartyg såsom lastfartyg, tankfartyg, roro-fartyg, bogserbåtar, pråmar, skärgårdsbåtar, arbetsbåtar och passagerarfartyg. För statens räkning reparerar vi kustbevakningsfartyg, vägfärjor, örlogsfartyg och isbrytare.

Varvet är certifierat enligt ISO 9001 kvalitet och ISO 14001 miljö.

top-vy


Dokument för nedladdning.
cosmosVarvet