Policy

Kvalitet

Våra projekt och tjänster ska hålla sådan kvalitet att de uppfyller kundernas krav och förväntan. Vi ska arbeta för att skapa bästa möjliga trivsel i vårt arbete i nära samarbete med våra kunder. Varvets arbete inom och utom företaget ska alltid stå för kvalitet.

Miljö

Vi ska:

  • förebygga förorening och ständigt förbättra vår miljöprestanda genom tydliga och mätbara miljömål.
  • finna gemensamma och kostnadseffektiva lösningar för återvinning och insamling av restmaterial.
  • se till att skadliga metaller och svårnedbrytbara kemikalier inte riskerar att spridas i hav eller luft.
  • utveckla transporter och energiförsörjning mot en fossilfri framtid.

Arbetsmiljö

Varvet utvärderar löpande företagets insatser inom arbets­miljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet.
Varvets målsättning är att alla aktiviteter ska omfattas av ett system för arbetsmiljöledning enligt kraven i den nya standarden ISO 45001.

För mer information om vår policy, se dokument nedan.