Fartygsservice

Utöver vår varvsverksamhet, erbjuder vi allt från avhjälpande av enkla fel och löpande service, till översyner och modifiering av kompletta system, antingen i vår välutrustade verkstad eller på plats hos er.

Vi jobbar dagligen med service av motorer, elkraft, elektronik och styr- och reglerteknik.

Våra resurser

I vår verkstad har vi tillgång till ett stort urval av verktyg och maskiner, ett välanpassat lager av reservdelar och ett brett sortiment av fartygskabel och förbrukningsmateriel för att kunna serva eller reparera i princip vilken fartygsutrustning som helst.

Mekanisk verkstad

I vår välutrustade maskinpark kan vi utföra alla former av enklare maskinbearbetning som behövs till våra service-, reparations- och modifieringsarbeten. Här utför vi också de svets- och smidesarbeten som är nödvändiga i samband med reparationer och modifieringar.
I vår mekaniska verkstad tillverkar vi vid behov även maskinelement som kan vara svåra att få tag på.

Elverkstad

Våra elektriker i elverkstaden arbetar främst med elinstallation, styr- och reglerteknik samt installation av olika typer av fartygselektronik.
Vi utför även:

  • Isolationsmätningar
  • Test av kontrollsystem
  • Provning av larm och vakter
  • Anpassning och installation av teleteknisk- och navigationsutrustning t.ex. VHF/AIS/GMDSS

Konstruktionsavdelning

Vi konstruerar kundanpassade produkter och komponenter som landgångar och olika typer av apparatskåp, semaforer etc. Konstruktionsunderlag och all annan dokumentation som vi levererar arkiveras.

Vi kan även på kunds begäran ansvara för ändringshantering av ritningar och övrig dokumentation i samband med exempelvis modifieringsarbeten.