Varvet

Stockholms Reparationsvarv ligger på varvsön Beckholmen i den kungliga Nationalstadsparken i Stockholm. Vi reparerar mellan 50 och 100 fartyg per år på varvet och tillhandahåller all nödvändig service till våra kunder beträffande reparationer, underhåll, ombyggnationer och moderniseringar av fartyg.

Vi är fullt utrustade med torrdockor, kranar, kajer, förråd och verkstäder.

  • Våra torrdockor mäter 180 m x 25 m och 100 m x 16,5 m.
  • Våra kajer mäter 150 m med ett djup på 6-12 m och 75 m med djup 5 m.

Vi servar alla typer av fartyg såsom lastfartyg, tankfartyg, roro-fartyg, bogserbåtar, pråmar, skärgårdsbåtar, arbetsbåtar och passagerarfartyg. För statens räkning reparerar vi kustbevakningsfartyg, vägfärjor, örlogsfartyg och isbrytare.

Varvet är certifierat enligt ISO 9001 kvalitet och ISO 14001 miljö.

2022 förvärvade Lazarus Industriförvaltning AB en majoritetsandel av bolaget, för information om Lazarus och dess bolagsportfölj, se nedan länk:

https://lazarus.se/

0m
GV-dockan
0m
Östra dockan
0m
Östra kajen
0m
Norra kajen