Referenser

Vi reparerar mellan 50 och 100 fartyg per år på varvet och tillhandahåller all nödvändig service till våra kunder beträffande reparationer, underhåll, ombyggnationer och moderniseringar av fartyg.

Vi servar alla typer av fartyg såsom lastfartyg, tankfartyg, roro-fartyg, bogserbåtar, pråmar, skärgårdsbåtar, arbetsbåtar och passagerarfartyg. För statens räkning reparerar vi kustbevakningsfartyg, vägfärjor, örlogsfartyg och isbrytare.

Några av våra projekt

Kajsa-Stina, Varvsöversyn 2019

Ombyggnation av Djurgårdsfärjor 2018-2019

KBV 002 Triton, 5 års-översyn 2019

BAUS, Dockning 2017

Bitflower, Dockning 2018

Lotus, Klassningsdockning 2019