Om oss

Stockholms Reparationsvarv AB ligger på varvsön Beckholmen i Stockholm. Ön är ett av Sveriges äldsta idag verksamma industriområden med rötter från 1600 talet och har varit reparationsvarv sedan 1850 talet.

Beckholmen ligger i den kungliga Nationalstadsparken.

För Er i östersjötrafik utgör varvets centrala läge i Östersjön och närhet till Arlanda flygplats en lättillgänglig, effektiv och leveranssäker varvsresurs. För Er verksamma inom den lokala sjötrafiken i Stockholm och Mälaren utgör varvets läge mitt i Stockholm närhet och god tillgänglighet till en komplett varvsresurs med kajer, dockor och verkstäder.

Beckholmen är en ö med en 400 årig tradition av marin industri i ständig utveckling och förändring. Just nu pågår ett arbete där Kungliga Djurgårdens förvaltning är planbeställare för en ny detaljplan över Beckholmen i syfte att säkra och befästa den fortsatta utvecklingen av ön och dess unika marina verksamhet.

En del av dessa förändringar kommer att utföras i vatten och kräver därför tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. Nedan samrådsunderlag utgör en del av tillståndsprocessen.

2024-06-05 Samrådsunderlag vattenverksamhet Beckholmen

Länk till Bygg- och plantjänster