Om oss

Stockholms Reparationsvarv AB ligger på varvsön Beckholmen i Stockholm. Ön är ett av Sveriges äldsta idag verksamma industriområden med rötter från 1600 talet och har varit reparationsvarv sedan 1850 talet.

Beckholmen ligger i den kungliga Nationalstadsparken.

För Er i östersjötrafik utgör varvets centrala läge i Östersjön och närhet till Arlanda flygplats en lättillgänglig, effektiv och leveranssäker varvsresurs. För Er verksamma inom den lokala sjötrafiken i Stockholm och Mälaren utgör varvets läge mitt i Stockholm närhet och god tillgänglighet till en komplett varvsresurs med kajer, dockor och verkstäder.